Dynastia Qing

Dynastia Qing (1644-1912) (dynastia mandżurska)

Shi Zu (1644-1661)

Sheng Zu (1662-1722)

Shi Zong (1723-1735)

Gao Zong (1736-1795)

Ren Zong (1796-1820)

Xuan Zong (1821-1850)

Wen Zong (1851-1861)

Mu Zong (1862-1874)

De Zong (1875-1908)

Puyi (1909-1912)

Możliwość komentowania jest wyłączona.