Boratynki

Boratynki to nazwa monet bitych w Polsce za panowania Jana Kazimierza w latach 1659-1668. Nazwa pochodzi od Tytusa Liwiusza Boratini który był zarządcą mennicy krakowskiej i osobą która wymyśliła miedzianego szelągą – monetę bez realnej kruszcowej wartości jako sposób na pokrycie zobowiązań skarbu państwa. Monety te bite w ogromnych ilościach i w sposób niekontrolowany wprowadziły chaos monetarny w Polsce i inflację ale być może był to jedyny sposób na kryzys gospodarczy wywołany przez potop szwedzki. Boratynki były na masową skalę fałszowane w epoce. Szacuje się że do 10% monet w obiegu było fałszywkami.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.