Monthly Archives: Kwiecień 2012

Dynastia Osmanów

Dynastia Osmanów:

Osman I (1299-1324)

Orchan I (1324-1360)

Murad I (1360-1389)

Bajazyd I (1389-1402)

Mehmed I (1413-1421)

Murad II (1421-1444)

Mehmed II (1444-1446)

Murad II (1446-1451)

Mehmed II (1451-1481)

Bajazyd II (1481-1512)

Selim I (1512-1520)

Sulejman I (1520-1566)

Selim II (1566-1574)

Murad III (1574-1595)

Mehmed III (1595-1603)

Ahmed I (1603-1617)

Osman II (1618-1622)

Mustafa I (1622-1623)

Murad IV (1623-1640)

Ibrahim I (1640-1648)

Mehmed IV (1648-1687)

Sulejman II (1687-1691)

Ahmed II (1691-1695)

Mustafa II (1695-1703)

Ahmed III (1703-1730)

Mahmud I (1730-1754)

Osman III (1754-1757)

Mustafa III (1757-1774)

Abdulhamid I (1774-1789)

Selim III (1789-1807

Mustafa IV (1807-1808)

Mahmud II (1808-1839)

Abdulmecid I (1839-1861)

Abd-ul-Aziz (1861-1876)

Murad V (1876-1876)

Abdulhamid II (1876-1909)

Mehmed VI (1918-1922)

Reklama