Category Archives: Numizmatyka

Afryka Wschodnia (East Africa) – monety centowe

Afryka Wschodnia to od końca XIX wieku do połowy XX wieku brytyjska kolonia w Afryce zajmująca obszar dzisiejszej Kenii, Tanzanii, Ugandy i Somalii. Wielka Brytania biła dla tych terenów monety oznaczone „East Africa” o nominale 1/2, 1, 5 i 10 centów w latach 1907-1964.

Reklamy

Monety Królestwa Polskiego 1917-1918

Po zajęciu  w 1915 roku przez wojska niemieckie i austriackie obszaru Królestwa Polskiego znajdującego się dotychczas pod zaborem rosyjskim na podstawie rozporządzenia gen. Kriesa wprowadzono nową walutę zastępująca ruble i kopiejki. Nowa waluta to marka polska dzieląca się na 100 fenigów. Monety o nominale 5,10,20 fenigów bito w żelazie w mennicy Stuttgartcie w roku 1917, w 1918 monety o nominale 1,5,10,20 fenigów. Wyższe nominały znajdowały się w obiegu w postaci banknotów.

Uwaga na fałszywe ruble Aleksandra III

Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na pojawiające się ostatnio fałszywe ruble i 50 kopiejkówki Aleksandra III (1886-1894). Do fałszerstwa wykorzystywany jest korpus oryginalnej monety Mikołaja II z popularnych i tanich roczników na który nakładany jest awers i rewers  cenniejszej monety wykonany metodą galwaniczną. Falsyfikat jest grubszy od oryginału oraz posiada charakterystyczne ślady łączenia. Średnica i waga jest zbliżona do oryginału, awers i rewers bez zarzutu, jedynie rant wskazuje na technikę wykonania.

fałszywy rubel 1888

fałszywy rubel 1888

porównanie grubości oryginału i falsyfikatu

porównanie grubości oryginału i falsyfikatu

fant falsyfikatu - widoczne ślady łączenia

rant falsyfikatu – widoczne ślady łączenia

Dynastia Osmanów

Dynastia Osmanów:

Osman I (1299-1324)

Orchan I (1324-1360)

Murad I (1360-1389)

Bajazyd I (1389-1402)

Mehmed I (1413-1421)

Murad II (1421-1444)

Mehmed II (1444-1446)

Murad II (1446-1451)

Mehmed II (1451-1481)

Bajazyd II (1481-1512)

Selim I (1512-1520)

Sulejman I (1520-1566)

Selim II (1566-1574)

Murad III (1574-1595)

Mehmed III (1595-1603)

Ahmed I (1603-1617)

Osman II (1618-1622)

Mustafa I (1622-1623)

Murad IV (1623-1640)

Ibrahim I (1640-1648)

Mehmed IV (1648-1687)

Sulejman II (1687-1691)

Ahmed II (1691-1695)

Mustafa II (1695-1703)

Ahmed III (1703-1730)

Mahmud I (1730-1754)

Osman III (1754-1757)

Mustafa III (1757-1774)

Abdulhamid I (1774-1789)

Selim III (1789-1807

Mustafa IV (1807-1808)

Mahmud II (1808-1839)

Abdulmecid I (1839-1861)

Abd-ul-Aziz (1861-1876)

Murad V (1876-1876)

Abdulhamid II (1876-1909)

Mehmed VI (1918-1922)

Monety indyjskie

W naszym sklepie internetowym rozszerzamy ofertę monet indyjskich. Są to monety począwszy od czasów imperium Kuszanów, przez czasy naszego średniowiecza aż po okres wpływów brytyjskich.

Numizmatyka – monety średniowieczne

W naszym sklepie internetowym wprowadziliśmy zmiany w strukturze działu „Numizmatyka”.  Monety średniowieczne wyodrębniliśmy do nowego działu: http://antyk-wariat.com/online2/18-sredniowiecze

Wcześniej znajdowały się one w dziale z monetami antycznymi.

 

Armenia Mniejsza – Dynastia Hetuma

Dynastia Hetuma

* Hetum I (1226-1342)

* Levon (Leon) III (1270-1289)

* Hetum II (1289-1293)

* Toros III (1293-1298)

* Hetum II (1294-1297)

* Smbat (Symbat) (1297-1299)

* Konstantyn III (1299)

* Hetum II (1299-1307)

* Levon IV (Leon) (1301-1307)

* Oszin (1307-1320)

* Levon V (Leon) (1320-1341)