Tag Archives: kolekcje

Banknoty Niemiec z I połowy XX wieku

W naszym sklepie antyk -wariat.com pojawiły się właśnie banknoty niemieckie z początków XX wieku. Są to banknoty w stanie obiegowym ale w symbolicznej cenie. Na próbę wystawiliśmy też banknoty z emisji miejskiej (Stuttgart). Z czasem planujemy rozszerzyć ofertę z tego działu.

 

Carski rubel

Rubel jako moneta typu talarowego pojawił się w Rosji w końcu XVIII wieku co pozwoliło powiązać rosyjski pieniądz z innymi europejskimi walutami. Początkowo w czasach Piotra I ważył ok. 28 gram (srebro próby 875), za panowania Anny waga spadła do niespełna 26 gram (srebro próby 802). W czasach Katarzyny II waga spadła jeszcze do 24 gram (próba 750) a w końcu XVIII wieku waga ustabilizowała się na poziomie 20 gram (próba 868). Ostatnie carskie ruble ważyły 20 gram (próba 900). Rubel oprócz wartości kolekcjonerskich traktowany jest jako jedna z podstawowych monet lokacyjnych.

rubel 1891

rubel 1891

rubel 1811

rubel 1811

Szóstak

Szóstak to srebrna moneta bita w Polsce, na Litwie w XVI-XVIII wieku.  Moneta ta miała wartość 6 groszy (stąd jej nazwa) czyli 1/5 złotego a jej wartość nabywcza (przynajmniej w początkowym okresie równała się dniówce  fachowca-rzemieślnika.

szóstak koronny Jana Kazimierza

Szóstak koronny Jana Kazimierza

Szóstak koronny Jana Kazimierza

Półtorak

Półtorak to popularna mała srebrna moneta o nominale 1 1/2 grosza bita w XVII wieku w Polsce, na Litwie i na terenach zależnych od Polski a później okupowanych przez Szwedów. Inne znaczenia słowa półtorak to miecz półtoraręczny czy rodzaj miodu pitnego ale to już zupełnie inna historia.

 

fibule

Fibula to zapinka do spinania szat używana w Europie w czasach gdy nie znano jeszcze guzików. Wykonana najczęściej z brązu lub żelaza, rzadziej z metali szlachetnych fibula ewoluowała od schyłku epoki brązu do średniowiecza od prostych form do kształtów bardziej ozdobnych i stylizowanych. Na podstawie kształtu i formy możliwe jest wydatowanie fibuli a tym samym innych znalezisk archeologicznych znajdowanych w tej samej warstwie kulturowej co ma znaczenie w archeologii.

fibula rzymska

fibula rzymska